• Geodezja Bolesławiec /
 • Geodezja Lwówek Śląski

Geodezja Lwówek Śląski

Wykonujemy następujące usługi:

 •  Mapy do celów projektowych (tradycyjne i numeryczne)
 •  Inwentaryzacje powykonawcze (budynków, przyłączy: wody, kanalizacji, gazu, energetycznych, telekomunikacyjnych)
 •   Podziały nieruchomości
 •  Wznowienia znaków granicznych
 •  Rozgraniczenia nieruchomości
 •   Ustalenia stanu prawnego nieruchomości
 •   Pomiary przemieszczeń i odkształceń budowli
 •   Pomiary objętości mas ziemnych
 •  Geodezyjna obsługa inwestycji
 •  Oraz wiele innych nietypowych prac geodezyjnych
 •  Dodatkowo usługi kserograficzne wielkoformatowe (do A0)


Określenie ceny za wyżej wymienione usługi możliwe jest dopiero po zapoznaniu się ze szczegółami zamówienia. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Nasze prace wykonujemy również na terenie i okolicach miasta Lwówek Śląski.